Væktarstua Hotell AS     

Stugudal
Norge
7590

Telefon:   +47 73 81 31 00
Faks:       +47 73 81 31 01
E-post:    post@vaektarstua.no

Daglig leder: Tor Helge Kvithammer tlf: 934 57 771