Fra parkeringsplassen Væktarstua

Parkeringsplassen